Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Odvahou proti stigme

2021
KOMUNITY
občianstvo
aktivity
občianske združenie

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu: Projekt "Odvahou proti stigme" je séria verejných podujatí, ktoré spája téma starostlivosti o duševné zdravie. OZ Psychiatria nie je na hlavu pravidelne organizuje prednášky a diskusie, na ktorých je vždy prítomný psychiater alebo psychológ. Návštevníci tak majú jedinečnú príležitosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie.