Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislava City Station - Odev ako komunikácia

2020
UMENIE
vizuálne umenie
výzvy
diela
fyzická osoba

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Mgr. art. Jakub Straka: Presah do miestnych komunít, priamy kontakt s výrobcami a zvyšovanie kultúrneho a etického povedomia, posúvanie hraníc ako môžeme vnímať odev a jeho úlohu v dnešnej spoločnosti sú pre mňa kľúčové pojmy. Mojim cieľom je za pomoci formy (odevu) priblížiť aktuálne globálne výzvy, ktoré sa nás, ako obyvateľov mesta týkajú. Výber prírodných materiálov spolu s odhodlaním trvalo tvoriť udržateľne, zachovať postupy ručnej práce a zároveň ponúknuť nové možnosti využitia tradičných textilných techník. Všetky produkty a aktivity spojené s projektom majú mať čo najmenej negatívny dopad na ľudské zdravie a environment. Produkty budú recyklovateľné ako aj kompostovateľné. Taktiež sa budú vyrábať spôsobom, ktorý plne rešpektuje dôstojný život všetkých zúčastnených strán.