Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Revitalizácia vnútrobloku Mýtna/Šancová

2020
KOMUNITY
priestranstvá
občianske združenie

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Slušné bývanie Staré mesto o.z.: Projektom revitalizácie vnútrobloku Mýtna/Šancová sa pokúšame o skrášlenie verejného priestoru hl. mesta Bratislavy, ktorý slúži širokej verejnosti. V rámci dobrovoľníckych aktivít členov združenia Slušné bývanie Staré mesto vytvárame novú zeleň, staráme sa o tú súčasnú, zavlažujeme a upratujeme. Cieľom projektu a združenia je kvalitne udržiavaný verejný priestor, kde si môžu obyvatelia oddýchnuť a stretávať sa.