Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Revitalizácia pieskoviska

2020
KOMUNITY
priestranstvá
občianske združenie

Nadácia mesta Bratislavy nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť materiálov uverejnených v časti Podporené projekty. Za zverejnené informácie nesie zodpovednosť prijímateľ dotácie z Nadácie mesta Bratislavy, ktorý jej v zmluve udelil súhlas so zverejnením informácií.

Susedia na dvore: Projekt revitalizácie bývalého pieskoviska má za cieľ vytvoriť nový centrálny priestor prístupný a využívaný všetkými generáciami, ktorý bude vhodne doplnený funkciami pre existujúcu komunitu napríklad v podobe nových lavičiek na pôvodnom betónovom múre. Zároveň sa vytvorí miesto pre komunitné záhradkárčenie, doplní sa vegetácia v zanedbanom poraste a zrealizuje sa multifunkčné pódium, určené pre pravidelné kultúrne podujatia, ako i pre potreby bežných dní.